Naša web stranica koristi tzv. cookije ili kolačiće.
Više informacija možete pronaći u našim uvjetima korištenja kolačića.
  POČETAK
PRIPREMLJENA POGLAVLJA


1. RAZRED OŠ

BROJEVI DO 5
- BROJIMO
- NASTAVIMO NIZ
- USPOREĐUJEMO BROJEVE
- ZBRAJAMO
- ODUZIMAMO
- NAPIŠIMO RAČUN

BROJEVI DO 10
- BROJ 6
- BROJ 7
- BROJ 8
- BROJ 9
- BROJ 10
- USPOREĐUJEMO BROJEVE
- RAČUNAMO DO 10
- DOPUNIMO RAČUN
- RAČUNAMO S TRI BROJA

BROJEVI DO 20
- NASTAVIMO NIZ
- USPOREĐUJEMO BROJEVE
- ZBRAJAMO
- ODUZIMAMO
- RAČUNAMO DO 20
- DOPUNIMO RAČUN
- RAČUNAMO S TRI BROJA
- ZADACI RIJEČIMA


2. RAZRED OŠ

BROJEVI DO 100
- BROJIMO I USPOREĐUJEMO
- PISANJE BROJEVA, NEPOSREDNI PRETHODNIK, NEPOSREDNI SLJEDBENIK
- PARNI I NEPARNI BROJEVI

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 100
- ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DESETICA
- ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DVOZNAMENKASTOG I JEDNOZNAMENKASTOG BROJA
- ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BEZ PRIJELAZA
- ZBRAJANJE S PRIJELAZOM DESETICE
- ODUZIMANJE S PRIJELAZOM DESETICE
- ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DO 100
- ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DO 100 - DOPUNIMO

MNOŽENJE I DIJELJENJE BROJEVA DO 100
- UVOD U MNOŽENJE
- MNOŽENJE I DIJELJENJE BROJEM 2
- MNOŽENJE I DIJELJENJE BROJEM 5
- MNOŽENJE I DIJELJENJE BROJEM 3
- MNOŽENJE I DIJELJENJE BROJEM 4
- MNOŽENJE I DIJELJENJE BROJEM 10
- MNOŽENJE I DIJELJENJE BROJEM 6
- MNOŽENJE I DIJELJENJE BROJEM 7
- MNOŽENJE I DIJELJENJE BROJEM 8
- MNOŽENJE I DIJELJENJE BROJEM 9
- MNOŽENJE I DIJELJENJE
- ZBRAJANJE I MNOŽENJE ZAJEDNO

GEOMETRIJA
- GEOMETRIJSKI LIKOVI
- GEOMETRIJSKA TIJELA


3. RAZRED OŠ

BROJEVI DO 1000
- Brojanje i uspoređivanje višekratnika broja 100
- Pisanje, uspoređivanje brojeva, neposredni prethodnik i sljedbenik

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 1000
- Zbrajanje i oduzimanje višekratnika boja 100
- Zbrajanje i oduzimanje do 1000
- Pisano zbrajanje i oduzimanje do 1000
- Slovo kao znak za broj - zbrajanje i oduzimanje

MNOŽENJE I DIJELJENJE BROJEVA DO 1000
- Slovo kao znak za broj - množenje i dijeljenje
- Dijeljenje brojeva do 100 s ostatkom
- Množenje i dijeljenje s 10 i 100
- Množenje i dijeljenje višekratnika broja 10
- Pisano množenje jednoznamenkastim brojem
- Pisano množenje dvoznamenkastim brojem
- Pisano dijeljenje jednoznamenkastim brojem
- Pisano dijeljenje s višekratnicima broja 10
- Redoslijed računskih radnji

GEOMETRIJA I MJERENJE
- Pravac, polupravac, dužina
- Mjerenje dužine
- Mjerenje obujma tekućine
- Mjerenje mase
- Krug i kružnica


4. RAZRED OŠ

BROJEVI DO MILIJUN
- Brojevi do 10 000
- Brojevi do 100 000
- Brojevi do milijun
- Zbrajanje i oduzimanje do milijun
- Množenje
- Dijeljenje
- Redoslijed računskih radnji

GEOMETRIJA I MJERENJE
- Kut
- Geometrijski likovi i geometrijska tijela (kocka, kvadar)
- Opseg trokuta, pravokutnika i kvadrata
- Jedinice za mjerenje površine
- Površina pravokutnika i kvadrata
- Mjerenje obujma kocke


5. RAZRED OŠ

PRIRODNI BROJEVI
- Prirodni brojevi - uspoređivanje, dekadske jedinice
- Zaokruživanje prirodnih brojeva
- Računanje s prirodnim brojevima
- Višekratnici i djelitelji
- Djeljivost s 2, 3, 5, 9, 10
- Prosti i složeni brojevi, rastavljanje broja na proste faktore
- Najveći zajednički djelitelj, najmanji zajednički višekratnik

RAZLOMCI
- Čitanje, zapisivanje, dijelovi razlomka, cjelina
- Pretvaranje razlomka u mješovit broj i prirodan broj
- Razlomci kao dijelovi veličina
- Proširivanje i skraćivanje razlomaka
- Zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika

DECIMALNI BROJEVI
- Dekadski razlomci, pretvaranje decimalnih brojeva u razlomke
- Uspoređivanje i zaokruživanje decimalnih brojeva
- Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva
- Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva
- Povezivanje računskih operacija

GEOMETRIJA I MJERENJE
- Ravnina, točka, pravac, polupravac, dužina
- Mjerenje dužine
- Kružnica i krug
- Kut - vrste kutova, sukuti, vršni kutovi
- Opseg - trokuta, pravokutnika, kvadrata
- Jedinice za mjerenje površine
- Površina - pravokutnika, kvadrata
- Simetrija


6. RAZRED OŠ

RAZLOMCI
- Uspoređivanje razlomaka, brojevni pravac
- Pretvaranje razlomka u decimalni broj
- Zbrajanje i oduzimanje razlomaka različitih nazivnika
- Množenje razlomaka
- Dijeljenje razlomaka
- Povezivanje računskih operacija

CIJELI BROJEVI, RACIONALNI BROJEVI
- Cijeli brojevi - uspoređivanje, brojevni pravac, prethodnik, sljedbenik
- Racionalni brojevi
- Suprotni brojevi i apsolutna vrijednost
- Zbrajanje i oduzimanje
- Povezivanje računskih operacija (zbrajanje i oduzimanje)
- Množenje
- Dijeljenje, recipročni brojevi
- Povezivanje računskih operacija
- Linearne jednadžbe

GEOMETRIJA I MJERENJE
- Računanje s veličinama kutova
- Kutovi uz presječnicu
- Trokut
- Četverokuti


7. RAZRED OŠ

ARITMETIKA I ALGEBRA
- Omjer, razmjer
- Proporcionalne i obrnuto proporcionalne veličine
- Postotak
- Računanje s postocima
- Linearne jednadžbe i sustav linearnih jednadžbi
- Linearna funkcija

GEOMETRIJA I MJERENJE
- Koordinatni sustav
- Sličnost
- Mnogokuti
- Kružnica, pravac, međusobni položaj
- Opseg kruga, kružni luk, kružni isječak
- Površina kruga i njegovih dijelova

STATISTIKA I VJEROJATNOST
- Aritmetička sredina, relativna frekvencija
- Vjerojatnost


8. RAZRED OŠ

ARITMETIKA I ALGEBRA
- Kvadriranje
- Potencije
- Računanje s potencijama
- Matematički izrazi
- Računanje s matematičkim izrazima
- Množenje, dijeljenje matematičkih izraza
- Kvadriranje matematičkih izraza, razlika kvadrata
- Korjenovanje i realni brojevi
- Približno računaje korijena
- Računanje s korijenima
- Kvadratne jednadžbe

GEOMETRIJA I MJERENJE
- Pitagorin poučak
- Preslikavanja ravnine
- Točke, pravci i ravnine u prostoru
- Mjerne jedinice za obujam
- Kocka i kvadar
- Prizma
- Piramida
- Valjak
- Stožac
- Kugla

Copyright © 2023 PIKABU d.o.o. | Sva prava pridržana | Web stranicu održava tim zadaci.hr